CUVÂNT ÎNAINTE…

null

  Una dintre principalele activități ale Bisericii este atenta purtare de grijă asupra credincioșilor pe care îi are sub păstorire. Astfel, Biserica, în calitate de instituție divino-umană, se străduiește pe cât este posibil, să asigure sprijin credincioșilor în urcușul lor duhovnicesc. În acest sens, o acțiune care ajută la sporirea vieții spirituale este pelerinajul – o modalitate prin care credincioșii intră în contact cu persoane și locuri sfinte, se împărtășesc din harul divin ce le umbrește pe acestea, retrăiesc istoria mântuirii – cum sunt, de pildă călătoriile în Țara Sfântă, pășesc pe urmele sfințite de pașii, nevoințele, lacrimile și sângele asceților și ale mucenicilor, bucurându-se de toate aceste binecuvântări în comuniune, ceea ce face ca prezența Mântuitorului printre ei să fie una continuă potrivit cuvintelor Sale: „Unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. (Matei 18,20)”
  Observând că dorința credincioșilor de a întreprinde din ce în ce mai multe astfel de călătorii spirituale este tot mai arzătoare, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, vine în întâmpinarea fiilor săi duhovnicești, prin înființarea Centrului de Pelerinaj Sfinții Împărați Constantin și Elena”.
  Centrul pune la dispoziție toate mijloacele necesare desfășurării unei activități pastoral-misionare de acest gen, asigurând pe cuprinsul țării noastre cât și în afara ei, vizitarea unei sfere de obiective cât mai numeroase, transport și cazare, iar în demersul lor duhovnicesc pelerinii vor beneficia de asistență religioasă oferită de un preot însoțitor și de o prezentare amănunțită cu privire la tradițiile, obiceiurile și istoria locului, realizată de un ghid profesionist.
  În cele șase luni de activitate, Centrul a organizat cu succes numeroase pelerinaje pe teritoriul țării noastre, numită pe drept „Grădina Maicii Domnului”, căci în ea găsim o mulțime de „flori” ce izvorăsc mireasmă de har dumnezeiesc – sfintele noastre mănăstiri și schituri.
  Pe plan extern, Centrul oferă posibilitatea vizitării și a altor oaze de sfințenie ale Ortodoxiei, pământul Ierusalimului, sfințit de pașii Mântuitorului, cât și tărâmurile binecuvântate ale Greciei, după cum reiese din activitatea curentă a Centrului, dar și din obiectivele viitoare.
  În prezent, Centrul de pelerinaje face demersuri pentru deschiderea unei filiale și în Județul Vrancea, dorindu-și o extindere a activității, pentru a putea răspunde astfel tuturor cerințelor din partea credincioșilor arhiepiscopiei noastre.
  Pentru cei interesați, Centrul stă la dispoziție cu personal calificat și oferă pelerinilor posibilitatea de a fi cât mai bine informați în legătură cu activitățile sale, prin intermediul mijloacelor de promovare în spațiul virtual, site-ul www.old.pelerinajebzvn.ro, putând fi contactați și pe adresa de mail contact@old.pelerinajebzvn.ro , telefonic la numerele: Tel/Fax:0338.401.594 – Mobil 0732.320.169, cât și direct la filiala cu sediul în Str. Obor Nr.2 Buzău.

  Banu Valentin Alexandru,
  Director al Centrului de Pelerinaje
  „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Comments are closed.