In memoriam Mitropolitul Nicolae Mladin – 102 ani de la naștere

In memoriam Mitropolitul Nicolae Mladin – 102 ani de la naștere

  ”Sunt fiu de muncitor miner, vlăstar din rădăcina vânjoasă a moţilor, care au cutremurat mai multe veacuri istoria Transilvaniei, port în mine setea după dreptate şi libertate”.
  Mitropolitul Nicolae Mladin
  A cuprinde in condei personalitatea unui mitropolit este asemenea încercării de a surpinde într-un tablou zborul artistic al păsării Paradisului.
  Noi nu ne propunem să conturăm personalitatea marcantă și plurivalentă a ierarhului ardelean ci, prin smerita expunere, să aducem un pios omagiu, o ofrandă de recunoștiință și un gând de rugăciune pentru cel ce a fost Mitropolitul Ardealului – Înaltpreasfințiul Părinte Dr. Nicolae Mladin.
  Născut în Abrud, județul Alba, pe 18 decembrie 1914, părinții săi, Gheorghe și Letiția, i-au sădit copilului Nicolae dragostea de Hristos, sentimentul iubirii de neam și afinitatea față de viața monahală.
  Scoala primară și liceul le urmează la Petroșani. Datorită iubirii de Hristos și de cultură urmează cursurile Facultăților de Teologie din Oradea, Chișinau și București. Teza de doctorat cu titlul „Hristos – viața noastră” este gratificată cu calificativul magna cum laude.
  Dorind să aprofundeze teologia merge la studii de specializare în Germania și Viena. Întorcându-se în țară este numit profesor de Teologie Morală la Institutul Teologie din Sibiu și redactor la Telegraful Român.
  Haina monahală o îmbracă la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, alaturi de Părinții Arsenie Boca și Serafim Popescu.
  Fiind cunoscut și apreciat în răndul ierarhiei superioare, este chemat la treapta arhieriei în anul 1967 păstorind ca Arhiepiscop de Alba Iulia și Sibiu si Mitropolit al Transilvaniei până în anul 1981, când, din motive de sănătate, s-a retras la mănăstirea sa de suflet, Sâmbăta de Sus, trecând la Domnul pe 1 iunie 1986.
  Din orice punct am încerca să-l privim pe Parintele Mitropolit Nicolae Mladin aceleași raze pot fi descoperite: bunătate, bucurie șî credință neșovăielnică. Chiar numele său se constiute într-un epitaf și anunț: Nicolae – NI KA – victorie, biruință iar Mladin – mlădiere, mângâiere deci o biruință a mângâierii.
  Părintele Ioan Peană din Gura Râului mărturisește că pe Părinții Arsenie Boca, Serafim Popescu și Mitropolitul Nicolae Mladin nu i-a văzut niciodata triști, aveau mereu privirile senine.
  Părintele Teofil Părăian, viețuitor la Sâmbăta de Sus, spune că Mitropolitul Nicolae i-a intrat la inimă. L-a întâlnit pentru prima dată în curtea Academiei Teologice din Sibiu și au întemeiat o prietenie care a trecut și în veșnicie. Mitropolitul i-a fost frate de călugarie, profesor la Academia Teologică și apoi ierarh. Părintele Teofil mărturiseste că după ce Profesorul Arhimadrit Nicolae Mladin a ajuns mitropolit nu a putut să-i aducă alt respect sau altă cinste mai mare doarece i le dăruise plenar din fragedă tinerețe.
  A fost un orator de excepție. Amvonul catedralei mitropolitane din Sibiu și toate bisericile și mănăstirile cercetate deveneau o arenă din care cuvintele divine curgeau precum râurile de apă vie. Predica cu mult zel misionar, începea calm, lin si apoi crescendo vorbea cu putere multă despre Dumnezeu. A lăsat și un volum de predici: Prin zbuciumul vremii.
  Când venea la București, mergea cu mașina până la Mihăilești iar de acolo, împreună cu șoferul, prin papură, mergea să-l viziteze pe Părintele Arsenie Boca, care picta Biserica Dragănescu. Mitropolitul Ardealului se sfătuia în probleme duhovnicești și mai cu seama în cele pricinuite de rezistența comunistă cu cel care astăzi este numit Sfântul Ardealului. Iar ca semn de prețuire pentru mare ierarh, părintele Arsenie Boca i-a confecționat și dăruit o mitră arhierească.
  La un moment dat, mama sa, Letiția – o fire energică și mărunțică la înfățișare, il întreba mai în glumă, mai în serios: „-Mai Culiță, tu esti mitropolit și tot ultimul ieși din catedrală?” la care vlădica Nicolae răspundea cu mult tâlc: „-Mamă, urma conduce turma!”
  Altă data: „-Mai Culiță, da-mi cațiva bani!” Mitropolitul răspundea: „-Pentru ce îți trebuie bani, mamă?” „-Să fiu pomenită și eu la Sfânta Liturghie, că pe tine te pomensc toți preoții”.
  Telegraful Român, ziarul înființat de Sfântul Andrei Șaguna, a căpătat o mare strălucire câtă vreme Profesorul Mladin a fost redactor. Articolele sale erau foarte bine elaborate, științific argumentate și pline de nectar teologic. Menționa că mistica ( meditația duhovnicească ) – pe care comuniștii o respingeau vehement – este o cufunfare în lumină și nu în întuneric. Iar în alt articol spunea că „figura Mântuitorului Hristos trebuie să fie și în acest veac culmea spre care urcă toate cărările, cerul din care coboară toate luminile”
  Într-una din cărțile sale, Mitropolitul Bartolomeu Anania, elogiindu-l pe Înaltpreasfințitul Mladin – care i-a fost profesor la Sibiu, mărturisea: „altarul și amvonul, catedra si condeiul – acestea au fost perceptele vieții mitropolitului Nicolae.”
  Părintele Arsenie Boca l-a sfătuit pe soferul său: „Ai grijă de mitropolit, el nu are stofă de luptător, ci de scriitor și orator!”
  Pe drept cuvânt se spune că brazii se frâng, nu se îndoaie. În modul acesta, plin de demnitate și verticalitate, vladica Nicolae s-a retras din jilțul arhieresc pentru a nu-și compromite sufletul înaintea Mântuitorului Iisus Hristos.
  La Mânăstirea Sâmbăta, la poalele Făgărasului, așteaptă tăcut, în cripta mitropoliților, sunetul trâmbiței din Ziua cea Neînserată a Învierii spre a primi răsplata si mângăierea de care nu a avut parte în viața aceasta…de multe ori potrivnică.
  Veșnica lui pomenire din neam în neam!
  (Bibliografie: Toată vremea-și are vreme –IPS Calinic Argatu, Prin zbuciumul Vremii –IPS Nicolae Mladin, și Duhovnicul de taină, Părintele Arsenie Boca – Pr. Ioan Peană)
  Adrian Beteringhe

Comments are closed.